Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

BIO-PHARMACHEMIE THAM DỰ NGÀY HỘI CÔNG NHÂN SAGRI NĂM 2023 BIO-PHARMACHEMIE THAM DỰ NGÀY HỘI CÔNG NHÂN SAGRI NĂM 2023
TẬP HUẤN KỸ THUẬT TẠI HỘI NÔNG DÂN XÃ VĨNH THUẬN – LONG AN TẬP HUẤN KỸ THUẬT TẠI HỘI NÔNG DÂN XÃ VĨNH THUẬN – LONG AN
TEAMBUILDING CBCNV 2023 TẠI NHA TRANG TEAMBUILDING CBCNV 2023 TẠI NHA TRANG
SINH VIÊN THAM QUAN BIO-PHARMACHEMIE SINH VIÊN THAM QUAN BIO-PHARMACHEMIE

Tư vấn kỹ thuật
Chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : (028)37.31.34.89

KIỂM SOÁT LƯƠN BỊ XUẤT HUYẾT KHI NUÔI THƯƠNG PHẨM KIỂM SOÁT LƯƠN BỊ XUẤT HUYẾT KHI NUÔI THƯƠNG PHẨM
BỆNH GIẢM BẠCH CẦU Ở MÈO BỆNH GIẢM BẠCH CẦU Ở MÈO
CẢI TIẾN CÔNG TÁC ƯƠNG GIỐNG GIÚP NÂNG CAO TỈ LỆ SỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÁ TRA CẢI TIẾN CÔNG TÁC ƯƠNG GIỐNG GIÚP NÂNG CAO TỈ LỆ SỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÁ TRA
PHÒNG TRỊ BỆNH KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ MÚ NUÔI CÔNG NGHIỆP PHÒNG TRỊ BỆNH KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ MÚ NUÔI CÔNG NGHIỆP