Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

LỄ KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI CON CBCNV BIO-PHARMACHEMIE NĂM HỌC 2023- 2024 LỄ KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI CON CBCNV BIO-PHARMACHEMIE NĂM HỌC 2023- 2024
BIO-PHARMACHEMIE ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUỖI HỘI THẢO HỖ TRỢ KĨ THUẬT TẠI TỈNH BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN BIO-PHARMACHEMIE ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUỖI HỘI THẢO HỖ TRỢ KĨ THUẬT TẠI TỈNH BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
BIO THAM DỰ TRIỂN LÃM GIỐNG – NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 2024 BIO THAM DỰ TRIỂN LÃM GIỐNG – NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 2024
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM THAM QUAN CÔNG TY SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM THAM QUAN CÔNG TY

Tư vấn kỹ thuật
Chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : (028)37.31.34.89

BỆNH MMA TRÊN HEO NÁI BỆNH MMA TRÊN HEO NÁI
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GIỮ MÀU NƯỚC TRONG AO NUÔI TÔM THẺ CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GIỮ MÀU NƯỚC TRONG AO NUÔI TÔM THẺ CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TAI XANH TRÊN HEO (PRRS) CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TAI XANH TRÊN HEO (PRRS)
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT  NUÔI CÁ KÈO THƯƠNG PHẨM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT NUÔI CÁ KÈO THƯƠNG PHẨM