Chăm Sóc - Phòng Trị Bệnh Trên Tôm

Chăm Sóc - Phòng Trị Bệnh Trên Tôm

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CHẬM LỚN TÔM THẺ
GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CHẬM LỚN TÔM THẺ
Trong những năm qua ngành nuôi tôm đã hình thành nhiều mô hình nuôi tôm công nghệ cao, tôm nuôi mật độ cao từ 200 – 300con/ 1m3 nước, góp phần đáng kể trong việc tăng sản lượng tôm nuôi khi thu hoạch. Tuy nhiên về bệnh dịch trên tôm cũng không...
KINH NGHIỆM PHÒNG BỆNH TÔM THẺ BỊ MỀM VỎ CO THÂN KHI NUÔI Ở ĐỘ MẶN THẤP
KINH NGHIỆM PHÒNG BỆNH TÔM THẺ BỊ MỀM VỎ CO THÂN KHI NUÔI Ở ĐỘ MẶN THẤP
Hiện nay do lợi nhuận mang lại rất cao từ việc nuôi tôm thẻ chân trắng (TTCT), nên diện tích nuôi TTCT ngày một mở rộng, mật độ nuôi, trình độ nuôi cũng nâng cao. Trước đây việc nuôi tôm TTCT chỉ xảy ra ở ven biển, nơi có độ mặn...
SỰ KẾT HỢP BUTAPHOSPHAN, VITAMIN B12 VÀ VITAMIN C MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH CHO TÔM CÁ NUÔI CÔNG NGHIỆP
SỰ KẾT HỢP BUTAPHOSPHAN, VITAMIN B12 VÀ VITAMIN C MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH CHO TÔM CÁ NUÔI CÔNG NGHIỆP
Việt Nam có diện tích mặt nước lớn, thuận lợi cho ngành nuôi trồng thủy sản phát triển, góp phần tăng sản lượng xuất khẩu thủy sản hàng năm lên hàng trăm nghìn tấn tôm cá, đem về cho đất nước hàng tỉ USD và  giải quyết công ăn việc làm...
ỨNG DỤNG ACID HỮU CƠ TRONG NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM
ỨNG DỤNG ACID HỮU CƠ TRONG NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM
ỨNG DỤNG ACID HỮU CƠ TRONG NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM Là một trong những quốc gia có diện tích và sản lượng nuôi tôm lớn trên thế giới, mỗi năm sản phẩm tôm của Việt Nam được xuất khẩu sang rất nhiều thị trường, với chất lượng và thương hiệu  ngày một...
PHÒNG BỆNH CONG THÂN ĐỤC CƠ TRONG MÔ HÌNH NUÔI TÔM SIÊU CÔNG NGHIỆP
PHÒNG BỆNH CONG THÂN ĐỤC CƠ TRONG MÔ HÌNH NUÔI TÔM SIÊU CÔNG NGHIỆP
Hiện nay mô hình nuôi tôm siêu công nghiệp, nuôi 2 hoặc 3 giai đoạn, mô hình nuôi tôm trên bể tròn ….với mật độ 300 đến 500 con/m3 nước, phát triển khá mạnh, khá thành công. Vì nuôi tôm thẻ theo các mô hình siêu công nghiệp trên cho năng...