Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

BIO-PHARMACHEMIE TỰ HÀO ĐẠT DANH HIỆU “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO” LIÊN TIẾP 20 NĂM ( 2004-2024)
BIO-PHARMACHEMIE TỰ HÀO ĐẠT DANH HIỆU “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO” LIÊN TIẾP 20 NĂM ( 2004-2024) (19.03.2024)
Ngày 14/3/2024, Lễ công bố và trao Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2024 do Hội doanh nghiệp HVNCLC tổ chức đã diễn ra trang trọng tại Hội trường...
BIO-PHARMACHEMIE TỰ HÀO 19 NĂM LIÊN TỤC ĐẠT CHỨNG NHẬN HVNCLC
BIO-PHARMACHEMIE TỰ HÀO 19 NĂM LIÊN TỤC ĐẠT CHỨNG NHẬN HVNCLC (17.03.2023)
Tối ngày 14/3/2023, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận HVNCLC năm 2023 với chủ đề: 27 NĂM HVNCLC -...
BIO- PHARMACHEMIE ĐẠT CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2022
BIO- PHARMACHEMIE ĐẠT CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2022 (31.03.2022)
Ngày 29/3/2022 vừa qua, Hội Doanh nghiệp HVNCLC đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2022 cho 524 Doanh...
BIO-PHARMACHEMIE ĐẠT CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2020-2021
BIO-PHARMACHEMIE ĐẠT CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2020-2021 (15.06.2020)
Ngày 12/6/2020, Lễ trao Trao chứng nhận HVNCLC 2020 cho các doanh nghiệp khu vực phía Nam đã diễn ra tại Khách sạn Sofitel Saigon plaza.  Cuộc khảo sát HVNCLC 2020 được...
BIO-PHARMACHEMIE TỰ HÀO 15 NĂM LIÊN TỤC ĐẠT CHỨNG NHẬN HVNCLC
BIO-PHARMACHEMIE TỰ HÀO 15 NĂM LIÊN TỤC ĐẠT CHỨNG NHẬN HVNCLC (26.02.2019)
Tối ngày 20/2/2019, tại Tp. Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã tổ chức Lễ công bố 542 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt...
TỰ HÀO 14 NĂM LIÊN TỤC ĐẠT DANH HIỆU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2018
TỰ HÀO 14 NĂM LIÊN TỤC ĐẠT DANH HIỆU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2018 (08.02.2018)
Lễ công bố và trao danh hiệu HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2018 do người tiêu dùng bình chọn đã diễn ra vào ngày 7.2.2018 tại TP.HCM. Với 640 doanh nghiệp...
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2017
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2017 (10.03.2017)
Ngày 02/03/2017 vừa qua, Công ty Bio-Pharmachemie vinh dự được mời dự lễ công bố và trao chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2017.....
CTLD BIO-PHARMACHEMIE ĐẠT DOANH HIỆU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2016
CTLD BIO-PHARMACHEMIE ĐẠT DOANH HIỆU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2016 (01.03.2016)
Tối 23-2 vừa qua, tại Trung tâm hội nghị White Palace, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lễ công bố 500 DN đạt danh...