Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRÊN BAO BÌ THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRÊN BAO BÌ
NHẬN DIỆN SẢN PHẨM BIO-PHARMACHEMIE NHẬN DIỆN SẢN PHẨM BIO-PHARMACHEMIE
HÀNH TRÌNH CHI BỘ BIO-PHARMACHEMIE VỀ NGUỒN “CÔN ĐẢO – VÙNG ĐẤT THIÊNG CỦA TỔ QUỐC” T3/ 2021 HÀNH TRÌNH CHI BỘ BIO-PHARMACHEMIE VỀ NGUỒN “CÔN ĐẢO – VÙNG ĐẤT THIÊNG CỦA TỔ QUỐC” T3/ 2021
CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Tư vấn kỹ thuật
Chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : (028)37.31.34.89

KIỂM SOÁT BỆNH KÝ SINH TRÙNG  GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÁ LÓC NUÔI KIỂM SOÁT BỆNH KÝ SINH TRÙNG GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÁ LÓC NUÔI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LƯƠN GIỐNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LƯƠN GIỐNG
BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ
PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT, LỞ LOÉT Ở CÁ MÚ NUÔI LỒNG BÈ TRONG MÙA NẮNG NÓNG PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT, LỞ LOÉT Ở CÁ MÚ NUÔI LỒNG BÈ TRONG MÙA NẮNG NÓNG