Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

TẤT NIÊN 2021 - MỪNG XUÂN 2022 TẤT NIÊN 2021 - MỪNG XUÂN 2022
MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY BIO-PHARMACHEMIE LẦN THỨ 27 MỪNG SINH NHẬT CÔNG TY BIO-PHARMACHEMIE LẦN THỨ 27
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRÊN BAO BÌ THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRÊN BAO BÌ
NHẬN DIỆN SẢN PHẨM BIO-PHARMACHEMIE NHẬN DIỆN SẢN PHẨM BIO-PHARMACHEMIE

Tư vấn kỹ thuật
Chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : (028)37.31.34.89

BỆNH NẤM TRÊN MÈO BỆNH NẤM TRÊN MÈO
SỰ KẾT HỢP BUTAPHOSPHAN, VITAMIN B12 VÀ VITAMIN C MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH CHO TÔM CÁ NUÔI CÔNG NGHIỆP SỰ KẾT HỢP BUTAPHOSPHAN, VITAMIN B12 VÀ VITAMIN C MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH CHO TÔM CÁ NUÔI CÔNG NGHIỆP
ỨNG DỤNG ACID HỮU CƠ TRONG NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM ỨNG DỤNG ACID HỮU CƠ TRONG NUÔI TÔM THƯƠNG PHẨM
KIỂM SOÁT BỆNH KÝ SINH TRÙNG  GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÁ LÓC NUÔI KIỂM SOÁT BỆNH KÝ SINH TRÙNG GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÁ LÓC NUÔI