Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

ĐẠI HỘI KHÁCH HÀNG BIO NĂM 2019 ĐẠI HỘI KHÁCH HÀNG BIO NĂM 2019
KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP BIO – PHARMACHEMIE KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP BIO – PHARMACHEMIE
HỘI THAO CBCNV BIO-PHARMACHEMIE NĂM 2019 HỘI THAO CBCNV BIO-PHARMACHEMIE NĂM 2019
BÁO CÁO DOANH SỐ QUÝ 3 – VƯỢT QUA THỬ THÁCH, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH DOANH SỐ NĂM 2019 BÁO CÁO DOANH SỐ QUÝ 3 – VƯỢT QUA THỬ THÁCH, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH DOANH SỐ NĂM 2019

Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : (028)37.31.34.89

BIO-LACTAZYME -  AXIT HỮU CƠ, GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH BIO-LACTAZYME - AXIT HỮU CƠ, GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH
BIỆN PHÁP HỮU HIỆU ĐỂ PHÒNG NGỪA BỆNH CÚM GIA CẦM A/H5N6 BIỆN PHÁP HỮU HIỆU ĐỂ PHÒNG NGỪA BỆNH CÚM GIA CẦM A/H5N6
GIẢI PHÁP PHÒNG DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI GIẢI PHÁP PHÒNG DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI
BIOKON- GIẢI PHÁP PHÒNG DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI (ASF) BIOKON- GIẢI PHÁP PHÒNG DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI (ASF)