Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

BIO ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI CHĂN NUÔI TRONG CUỘC CHIẾN “ PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI” BIO ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI CHĂN NUÔI TRONG CUỘC CHIẾN “ PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI”
BIO THAM GIA HỘI THAO TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN BIO THAM GIA HỘI THAO TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
HỘI CHỢ - TRIỄN LÃM " GIỐNG VÀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2019" HỘI CHỢ - TRIỄN LÃM " GIỐNG VÀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2019"
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM VỀ THAM QUAN BIO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM VỀ THAM QUAN BIO

Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : (028)37.31.34.89

BIO-LACTAZYME -  AXIT HỮU CƠ, GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH BIO-LACTAZYME - AXIT HỮU CƠ, GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH
BIỆN PHÁP HỮU HIỆU ĐỂ PHÒNG NGỪA BỆNH CÚM GIA CẦM A/H5N6 BIỆN PHÁP HỮU HIỆU ĐỂ PHÒNG NGỪA BỆNH CÚM GIA CẦM A/H5N6
GIẢI PHÁP PHÒNG DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI GIẢI PHÁP PHÒNG DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI
BIOKON- GIẢI PHÁP PHÒNG DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI (ASF) BIOKON- GIẢI PHÁP PHÒNG DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI (ASF)