Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM THAM QUAN CÔNG TY SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM THAM QUAN CÔNG TY
BIO-PHARMACHEMIE ĐỒNG HÀNH CÙNG CHI CỤC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU TRIỂN KHAI VỀ CÁC QUY ĐỊNH  NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y, DỊCH VỤ HÀNH NGHỀ THÚ Y VÀ TẬP HUẤN KỸ THUẬT BỆNH KÝ SINH TRÙNG TRÊN CHÓ MÈO BIO-PHARMACHEMIE ĐỒNG HÀNH CÙNG CHI CỤC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU TRIỂN KHAI VỀ CÁC QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y, DỊCH VỤ HÀNH NGHỀ THÚ Y VÀ TẬP HUẤN KỸ THUẬT BỆNH KÝ SINH TRÙNG TRÊN CHÓ MÈO
BIO-PHARMACHEMIE CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG ĐẨY LÙI BỆNH DẠI TRÊN CHÓ MÈO TẠI HUYỆN GÒ CÔNG TÂY TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2024 BIO-PHARMACHEMIE CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG ĐẨY LÙI BỆNH DẠI TRÊN CHÓ MÈO TẠI HUYỆN GÒ CÔNG TÂY TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2024
BIO-PHARMACHEMIE THAM DỰ TRIỂN LÃM LIVESTOCK 2024 BIO-PHARMACHEMIE THAM DỰ TRIỂN LÃM LIVESTOCK 2024

Tư vấn kỹ thuật
Chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : (028)37.31.34.89

BỆNH MMA TRÊN HEO NÁI BỆNH MMA TRÊN HEO NÁI
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GIỮ MÀU NƯỚC TRONG AO NUÔI TÔM THẺ CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GIỮ MÀU NƯỚC TRONG AO NUÔI TÔM THẺ CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TAI XANH TRÊN HEO (PRRS) CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TAI XANH TRÊN HEO (PRRS)
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT  NUÔI CÁ KÈO THƯƠNG PHẨM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT NUÔI CÁ KÈO THƯƠNG PHẨM