Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

BIO – PHARMACHEMIE TỔ CHỨC TẤT NIÊN 2023 VÀ MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024 BIO – PHARMACHEMIE TỔ CHỨC TẤT NIÊN 2023 VÀ MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
ĐẠI HỘI KHÁCH HÀNG BIO-PHARMACHEMIE NĂM 2023 TẠI ĐÀ NẴNG ĐẠI HỘI KHÁCH HÀNG BIO-PHARMACHEMIE NĂM 2023 TẠI ĐÀ NẴNG
KHÁCH THAM QUAN CÔNG TY BIO-PHARMACHEMIE THÁNG 12/2023 KHÁCH THAM QUAN CÔNG TY BIO-PHARMACHEMIE THÁNG 12/2023
ĐẠI HỘI KHÁCH HÀNG BIO-PHARMACHEMIE NĂM 2023 TẠI ĐÀ LẠT ĐẠI HỘI KHÁCH HÀNG BIO-PHARMACHEMIE NĂM 2023 TẠI ĐÀ LẠT

Tư vấn kỹ thuật
Chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : (028)37.31.34.89

BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN CHÓ - MÈO BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN CHÓ - MÈO
KIỂM SOÁT HIỆN TƯỢNG GÙ LƯNG TRÊN CÁ LÓC NUÔI THƯƠNG PHẨM KIỂM SOÁT HIỆN TƯỢNG GÙ LƯNG TRÊN CÁ LÓC NUÔI THƯƠNG PHẨM
BIO-POLYACID ORAL: GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH PHÒNG BỆNH VÀ CẢI THIỆN TĂNG TRỌNG TRÊN HEO VÀ GIA CẦM BIO-POLYACID ORAL: GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH PHÒNG BỆNH VÀ CẢI THIỆN TĂNG TRỌNG TRÊN HEO VÀ GIA CẦM
KIỂM SOÁT LƯƠN BỊ XUẤT HUYẾT KHI NUÔI THƯƠNG PHẨM KIỂM SOÁT LƯƠN BỊ XUẤT HUYẾT KHI NUÔI THƯƠNG PHẨM