BIO-MINERALS FOR SHRIMP

CUNG CẤP KHOÁNG – ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC

THÀNH PHẦN:
MgSO4.H2O, Al2O3, K2O, CaO, Na2O, Fe2O3
Phụ liệu SiO2 bổ sung vừa đủ
CÔNG DỤNG: Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Ao không lót bạt đáy:

  • Sau khi cải tạo ao: 4 kg / 1.000 m3 nước. Bón BIO-MINERALS For Shrimp phơi khô nền đáy rồi lấy nước.

  • Trước khi thả tôm 1 đến 2 ngày: 2 kg / 1.000 m3 nước.

  • Trong quá trình nuôi: 1 kg / 1.000 m3 nước ao. Mỗi 10 ngày dùng 1 lần.

Ao lót bạt đáy:

  • Trước khi thả tôm 2 đến 3 ngày: 3 kg / 1.000 m2 ao.

  • Trong quá trình nuôi: 1 kg / 1.000 m3 nước ao. Mỗi 10 ngày dùng 1 lần.

LƯU Ý: Tạt BIO-MINERALS For Shrimp trực tiếp đều khắp ao, đồng thời mở máy quạt nước hoặc hệ thống sục khí đáy để thuốc phân tán đều vào nước ao.

 

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30oC.

Sản phẩm cùng loại