BIO-TYLODOX PLUS

NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT:
                 -Thuốc BIO-TYLODOX PLUS là sự kết hợp của hai kháng sinh thuộc nhóm Tetracycline và nhóm Macrolide có tác động hiệp lực, phổ kháng khuẩn rộng và ít bị đề kháng kháng sinh.

                 -Doxycycline thuộc nhóm Tetracycline nhạy cảm với các vi khuẩn G⁺và G⁻đặc biệt công hiệu với các vi khuẩn như E.coli, Mycoplasma, Pasteurella, Salmonella, Haemophylus, Clostridium perfringens, Staphylococcus và Streptococcus spp., Rickettsia…

                 -Doxycycline rất có ái lực với mô phổi vì vậy đặc biệt hiệu quả cho điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp như gà bị khò khè, viê phổi. Sau khi cho uống, thuốc khởi phát hiệu lực nhanh và tác động lâu vì thời gian bán hủy chậm.

                 -Tylosin là kháng sinh thuộc nhóm Macrolide nhạy cảm với các vi khuẩn như Mycoplasma, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus, Treponema hyodysenteriae…
 
CÔNG DỤNG:
                 -Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như bệnh viêm phổi, tụ huyết trùng, khò khè, CRD, bệnh suyển heo gây ra bởi Mycoplasma.

                 -Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa gây tiêu chảy, bệnh hồng lỵ, phó thương hàn, E.coli ở heo, bê, nghé, dê, cừu và gia cầm.
 
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

GIA CẦM:    Phòng bệnh: 1g/4 lít nước hoặc 1g/2 kg thức ăn, liên tục 3 ngày.
                    Trị bệnh:1g/2 lít hoặc 1g/kg thức ăn hoặc 1g/10kg thể trọng, liên tục 3-5 ngày.
HEO:             Phòng bệnh: 1g/4 lít nước hoặc 1g/2 kg thức ăn, liên tục 3 ngày
                     Trị bệnh: 1g/2 lít hoặc 1g/kg thức ăn hoặc 1g/15kg thể trọng, liên tục 3-5 ngày
BÊ, NGHÉ, DÊ, CỪU: 1g/ 40 kg thể trọng, liên tục 3-5 ngày.


CHỈ DÙNG TRONG THÚ Y

Sản phẩm cùng loại