(028)37.31.34.89 

BIO-ZEOGREEN

HỖN HỢP ZEOLITE THIÊN NHIÊN VÀ MEN VI SINH
PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ DƯ THỪA Ở NỀN ĐÁY VÀ NGUỒN NƯỚC AO
HẤP THỤ CÁC LOẠI KHÍ ĐỘC, ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC TRONG AO NUÔI TÔM - CÁ

THÀNH PHẦN:
Saccharomyces cerevisiae
Lactobacillus acidophillus
Bacillus subtilis
Aspergillus oryzae
SiO2
Al2O3
CaO
Na2O
MgO
Fe2O3
K2O

 
 
CÔNG DỤNG:
-          Cải thiện chất lượng nước, ổn định hàm lượng oxy hòa tan trong ao nuôi.
-          Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy và nguồn nước ao nuôi.
-          Hấp thụ các loại khí độc và ổn định màu nước trong quá trình nuôi.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Dùng cho tôm:
-          Hai tháng đầu: 3 kg / 1.000 m3 nước ao, 7-10 ngày xử lý 1 lần.
-          Hai tháng cuối: 6 kg / 1.000 m3 nước ao, 5-7 ngày xử lý 1 lần.
Hòa thuốc vào nước rồi tạt đều khắp ao nuôi, đồng thời mở máy quạt nước hoặc hệ thống sục khí đáy để thuốc phân bố đều vào nguồn nước ao.
Dùng cho cá:
-          Ba tháng đầu: 3 kg / 1.000 m2 ao, mỗi 2-3 tuần xử lý 1 lần.
-          Các tháng cuối: 3 kg / 1.000 m2 ao, 10 ngày xử lý 1 lần.
Hòa thuốc vào nước rồi tạt đều khắp ao nuôi.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.                                                                        

CHỈ DÙNG CHO THỦY SẢN

Sản phẩm cùng loại