(028)37.31.34.89 

BIO-ZEOGREEN ®

HỖN HỢP ZEOLITE THIÊN NHIÊN VÀ MEN VI SINH

PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠDƯTHỪA ỞNỀN ĐÁY VÀ NGUỒN NƯỚC AO
HẤP THỤCÁC LOẠI KHÍ ĐỘC, ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC TRONG AO NUÔI TÔM - CÁ

THÀNH PHN:
Saccharomyces cerevisiae
Lactobacillus acidophillus
Bacillus subtilis
Aspergillus oryzae
SiO2
Al2O3
CaO
Na2O
MgO
Fe2O3
K2O

 

CÔNG DNG:
-          Cải thiện chất lượng nước, ổn định hàm lượng oxy hòa tan trong ao nuôi.
-          Phân hủy các chất hữu cơdưthừa ởnền đáy và nguồn nước ao nuôi.
-          Hấp thụcác loại khí độc và ổn định màu nước trong quá trình nuôi.

LIU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Dùng cho tôm:
-          Hai tháng đầu: 3 kg / 1.000 m3 nước ao, 7-10 ngày xửlý 1 lần.
-          Hai tháng cuối: 6 kg / 1.000 m3 nước ao, 5-7 ngày xửlý 1 lần.
Hòa thuốc vào nước rồi tạt đều khắp ao nuôi, đồng thời mởmáy quạt nước hoặc hệthống sục khí đáy đểthuốc phân bốđều vào nguồn nước ao.
Dùng cho cá:
-          Ba tháng đầu: 3 kg / 1.000 m2 ao, mỗi 2-3 tuần xửlý 1 lần.
-          Các tháng cuối: 3 kg / 1.000 m2 ao, 10 ngày xửlý 1 lần.
Hòa thuốc vào nước rồi tạt đều khắp ao nuôi.
BO QUN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.                                                                                 

CHỈ DÙNG CHO THỦY SẢN

Sản phẩm cùng loại