0901.88.62.62 

Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

CẢNH BÁO VIỆC NHẬN DIỆN WEBSITE VÀ  FANPAGE BIO-PHARMACHEMIE CẢNH BÁO VIỆC NHẬN DIỆN WEBSITE VÀ FANPAGE BIO-PHARMACHEMIE
TRAO HỌC BỔNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRAO HỌC BỔNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRANG TRẠI  VỀ THAM QUAN CÔNG TY BIO (P2) TRANG TRẠI VỀ THAM QUAN CÔNG TY BIO (P2)
ĐỒNG HÀNH CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH CÙNG ĐH NÔNG LÂM ĐỒNG HÀNH CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH CÙNG ĐH NÔNG LÂM

Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : 0901.88.62.62

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY PHÂN XÁM Ở HEO DO BALANTIDIUM COLI GÂY RA CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY PHÂN XÁM Ở HEO DO BALANTIDIUM COLI GÂY RA
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH HỒNG LỴ Ở HEO CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH HỒNG LỴ Ở HEO
TIÊU CHẢY PHÂN TRẮNG, PHÂN XANH Ở GÀ  (BỆNH BẠCH LỴ & THƯƠNG HÀN) TIÊU CHẢY PHÂN TRẮNG, PHÂN XANH Ở GÀ (BỆNH BẠCH LỴ & THƯƠNG HÀN)
BỆNH MẮT Ở CHÓ : CÁCH CHỌN ĐÚNG THUỐC-TRỊ ĐÚNG BỆNH BỆNH MẮT Ở CHÓ : CÁCH CHỌN ĐÚNG THUỐC-TRỊ ĐÚNG BỆNH