(08)37.31.34.89 

Sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

TRAO HỌC BỔNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN BIO TRAO HỌC BỔNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN BIO
ĐẠI HỘI KHÁCH HÀNG BIO 2016 ĐẠI HỘI KHÁCH HÀNG BIO 2016
Thông báo tuyển dụng 11/2016 Thông báo tuyển dụng 11/2016
CÔNG TY BIO CHIA SẺ CÙNG BÀ CON VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH CÔNG TY BIO CHIA SẺ CÙNG BÀ CON VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi và điều trị

Hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao.
Tư vấn kỹ thuật : 37.31.34.89

BIỆN PHÁP PHÒNG TĂNG TẾ BÀO SOMA TRONG SỮA BIỆN PHÁP PHÒNG TĂNG TẾ BÀO SOMA TRONG SỮA
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH NGOẠI KÝ SINH TRÙNG  Ở HEO CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH NGOẠI KÝ SINH TRÙNG Ở HEO
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY PHÂN XÁM Ở HEO DO BALANTIDIUM COLI GÂY RA CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY PHÂN XÁM Ở HEO DO BALANTIDIUM COLI GÂY RA
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH HỒNG LỴ Ở HEO CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH HỒNG LỴ Ở HEO