(028)37.31.34.89 

BIO-PROTAMIN

THÀNH PHẦN
Độ ẩm
Iod
Casein
Chất mang
CÔNG DỤNG
- Gà, vịt, cút, ngan đẻ: Tăng sản lượng trứng, tăng khả năng sinh sản và ấp nở, giảm tích mỡ.
- Heo, thịt, gia cầm, thịt, bê nghé: Kích thích tăng trọng, tăng tỉ lệ nạc, giảm tích mỡ.
- Bò sữa, dê sữa, heo nái, heo nọc: Tăng khả năng tiết sữa và sinh sản.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Heo thịt: 0,5-1kg/ 300-500 kg thức ăn.
- Heo nái, heo nọc, gia cầm thịt: 1-2 kg/ 300-500 kg thức ăn
- Bê nghes1kg/ tấn thức ăn tinh.
- Gà, vịt, cút, ngan đẻ: Trong 2 tuần đầu: 0,5-1kg/ tấn thức ăn; tuần thứ 3 trở đi: 0,5 kg/ tấn thức ăn.
- Bò sữa, dê sữa: trong 2 tuần 1-1,5 kg/ tấn thức ăn tinh; từ tuaafnt hứ 3 trở đi: 1kg/ tấn thức ăn tinh.
CHỈ DÙNG TRONG THÚ Y

Sản phẩm cùng loại