(028)37.31.34.89 

BIO QUINO-COC

CHUYÊN TRỊ CẦU TRÙNG

THÀNH PHẦN:
Sulfaquinoxaline Sodium
Pyrimethamine
Vitamin K3
Nước tinh khiết vừa đủ

CÔNG DỤNG:
Phòng và điều trị bệnh cầu trùng manh tràng, cầu trùng ruột non ở gà, thỏ, heo con.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Phòng bệnh:  
Heo con:0,5 ml - 1 ml /  con / ngày, trong 2 ngày.
     Đợt 1: Lúc heo con 7-8 ngày tuổi, đợt 2 lúc heo con 21-22 ngày tuổi.
Gà con: 1 ml / lít nước, trong 3 ngày.
     Đợt 1: Lúc gà 10-12 ngày tuổi, đợt 2 lúc gà 20-22 ngày tuổi.
Gà hậu bị, gà giống:1 ml / lít nước, trong 3 ngày, cứ 2 tháng  dùng 1 đợt.
 Điều trị: 
Heo con dưới 5 kg:0,5 ml / lần, ngày 2 lần, dùng 3 ngày nghỉ  2 ngày rồi dùng tiếp 2 ngày.
Gà:1,5 ml / lít nước, dùng 3 ngày, nghỉ 2 ngày rồi dùng tiếp 3 ngày.

LƯU Ý: Ngưng sử dụng thuốc 7 ngày trước khi giết mổ.

BẢO QUẢN:Nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 30oC.

CHỈ DÙNG TRONG THÚ Y

Sản phẩm cùng loại